1. Home
  2. 6. Bemanning
6. Bemanning

6. Bemanning

Alt som har med å sette ansatte i jobb/ på vakt og timeføring.