1. Home
  2. Ført arbeid – Dag

Ført arbeid – Dag

I denne visningen grupperes ført arbeid for ansatt per dag. Ved å benytte seg av filtreringen på venstre side, kan denne visningen være hjelpsom for å finne spesifikke vakter på en gitt dag. Du vil også kunne bruke snarveier som sender deg videre i denne visningen (se nummer 2).

Under kan du lese mer om de to punktene i bildet over:

  1. Ved å bruke denne rullegardin-menyen, vil du kunne velge hvor mange rader du ønsker å se.
  2. Her ser du et sett med knapper. Disse fungerer som snarveier knyttet til den ansatte. Disse snarveiene er Ført arbeid, Prosjekt og Se/rediger Jobb.

Gå tilbake til Ført arbeid i RecMan.

Updated on 06/11/2019

Was this article helpful?