1. Home
 2. Ført arbeid – Symboler

Ført arbeid – Symboler

 1. Ordinære timer
 2. Overtid
 3. Akkordlønn
 4. Dagslønn
 5. Månedslønn
 6. Fravær
 7. Tidsbasert tillegg
 8. Tillegg
 9. Fratrekk
 1. Til godkjenning
 2. Godkjent
 3. Lønnet
 4. Ordre
 5. Fakturert
 1. Intern notat
 2. Vedlegg
 3. Kommentar
 4. Avvik fra bemanningsplan
 5. Kommentar timegodkjenner
 1. Prosjekt
 2. Registrer arbeid
 3. Jobb
 4. Registrer
 1. Slett
 2. Fravær
 3. Godkjenn
Updated on 06/11/2019

Was this article helpful?