Import av ordre til RecMan

I RecMan så finnes det en mulighet at importere ordre fra extern kilde. Det gjøres ved at gå til Økonomi -> Importer (Blå meny).

Velg Ordrer i menyen og last opp XML fil for at lese in ordre.

Oppsett av fil ser ut på følgende måte og skal være i XML format.

<orders>
<order>
<name>Navn på ordre
<description>Internt notat ordre
<orderDate>Ordredato
<invoiceDate>Fakturadato
<dayCredit>Dager kreditt
<invoiceNote>Fakturanotat
<projectNo>Prosjektnr REQUIRED. Denne styrer ALT av logikk.
<orderLines>Ordrelinjer
<orderLine>Ordrelinje
<note>Fakturalinje notat
</order>
</orders>

Eksempel

<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>
<orders>
<order>
<name>NAME_OF_ORDER</name>
<projectNo>PROJECT_NUMBER</projectNo>
<invoiceDate>2019-02-01</invoiceDate>
<orderLines>
<orderLine>
<productNo>PRODUCT_NUMBER</productNo>
<description>LINE 1 DESCRIPTION</description>
<qty>1</qty>
<price>10884.72</price>
<vatPercent>25</vatPercent>
</orderLine>
<orderLine>
<productNo>PRODUCT_NUMBER</productNo>
<description>LINE 2 DESCRIPTION</description>
<qty>1</qty>
<price>2500</price>
<vatPercent>25</vatPercent>
</orderLine>
</orderLines>
</order>
</orders>


Updated on 25/01/2022

Was this article helpful?

Related Articles

Finner du ikke løsningen her?
Klikk her for å ta kontakt med vår support
Ta kontakt